List/Grid

Tag Archives: hình phạt trục xuất

Nghị định của Chính phủ số 54/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 54/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 54/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất.