List/Grid

Tag Archives: Hiệp định VJEPA

Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 do Bộ Công thương ban hành hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế.