List/Grid

Tag Archives: Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan

Thông tư số 01/2010/TT-BCT ngày 08/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BCT ngày 08/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 08/01/2010 quy định về thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệu lực chung để thành lập khu vực thương mại tự do asean (afta).