List/Grid

Tag Archives: hiệp định CEPT

Nghị định của Chính phủ số 48/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 48/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 48/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2005 về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc Việt Nam hoãn thực hiện hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ nguyên chiếc.