List/Grid

Tag Archives: hiếm

Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/08/2006

Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/08/2006

Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/08/2006 do Chính phủ ban hành này quy định về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật (kể cả loài lai) hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Nghị định số  32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006

Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006

Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 do Chính phủ ban hành quy định về quản lý và Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm từ rừng Việt Nam.