List/Grid

Tag Archives: hành vi vi phạm

Nghị định của Chính phủ số 87/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 87/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 87/2001/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2001 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Nghị định của Chính phủ số 39/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 39/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 39/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2001 quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị.