List/Grid

Tag Archives: hành lập một số xà thị trấn thuộc các huyện phù mỹ

Nghị định số 46/2002/NĐ-CP

Nghị định số 46/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 46/2002/nđ-cp ngày 19 tháng 4 năm 2002 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập một số xà, thị trấn thuộc các huyện phù mỹ, vân canh, tỉnh bình định.