List/Grid

Tag Archives: hàng mẫu

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại; quảng cáo thương mại; hội chợ, triển lãm thương mại.