List/Grid

Tag Archives: Hãng luật và Luật sư của năm

Luật sư Phạm Thành Long đạt Danh hiệu Luật sư của năm 2009

Luật sư Phạm Thành Long đạt Danh hiệu Luật sư của năm 2009

Với những đóng góp của mình cho hoạt động tư vấn pháp luật và tranh tụng, Luật sư Phạm Thành Long – Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Phạm đã vinh dự được lựa chọn là luật sư của năm trong số gần 6000 luật sư của cả nước. Đây là Danh hiệu cao quý lần đầu tiên được trao cho các luật sư, để ghi nhận những đóng góp của họ cho xã hội trong năm qua.