List/Grid

Tag Archives: Hàng không dân dụng

Quyết định số 3300/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008

Quyết định số 3300/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008

Quyết định số 3300/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008 của Bộ Giao thông vận tải ban hành về việc cho phép lập dự án đầu tư “Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng”.

Nghị định số 91/2007/NĐ-CP ngày 01-06-2007

Nghị định số 91/2007/NĐ-CP ngày 01-06-2007

Nghị định số 91/2007/NĐ-CP ngày 01-06-2007 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng