List/Grid

Tag Archives: hàng hóa nhập khẩu Việt – Lào

Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009

Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009

Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào.