List/Grid

Tag Archives: hàng hoá có xuất xứ từ Lào

Thông tư số 09/2009/TT-BCT ngày 12/05/2009

Thông tư số 09/2009/TT-BCT ngày 12/05/2009

Thông tư số 09/2009/TT-BCT ngày 12/05/2009 do Bộ Công thương ban hành hướng dẫn về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào.