List/Grid

Tag Archives: hàng dệt may

Thông tư số 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009

Thông tư số 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009

Thông tư số 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009 của Bộ Công thương quy định hướng dẫn về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.