List/Grid

Tag Archives: Hà Nam

Nghị định số 53/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 53/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 53/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 9 năm 2000 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị xà Phủ Lý, tỉnh Hà Nam