List/Grid

Tag Archives: hợp tác xã bị phá sản bị phá sản

Nghị định của Chính phủ số 94/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 94/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 94/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản.