List/Grid

Tag Archives: hộ nghèo

Thông tư số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/05/2009

Thông tư số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/05/2009

Thông tư số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/05/2009 do Bộ Xây dựng – Bộ Tài chính – Bộ KH &ĐT – Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Quyết định 965/QĐ-TTg ngày 21/07/2008

Quyết định 965/QĐ-TTg ngày 21/07/2008

Quyết định 965/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 21/07/2008 về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của… Read more »

Nghị định của Chính Phủ số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 129/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc Hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.