List/Grid

Tag Archives: hỗ trợ lãi suất

Thông tư số 09/2009/TT-NHNN ngày 05/05/2009

Thông tư số 09/2009/TT-NHNN ngày 05/05/2009

Thông tư số 09/2009/TT-NHNN ngày 05/05/2009 do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành hướng dẫn quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn.

Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009

Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009

Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất – kinh doanh.

Quyết định số 186 /QĐ-NHNN ngày 03/02/2009

Quyết định số 186 /QĐ-NHNN ngày 03/02/2009

Quyết định số 186 /QĐ-NHNN ngày 03/02/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành về việc thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện cơ chế… Read more »