List/Grid

Tag Archives: hỗ trợ lãi suất vay vốn

Thông tư số 65/2011/TT-BTC ngày 16/5/2011

Thông tư số 65/2011/TT-BTC ngày 16/5/2011

Thông tư số 65/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 05 năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.