List/Grid

Tag Archives: hỗ trợ bộ đội xuất ngũ

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BQP-BTC ngày  14/01/2010

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BQP-BTC ngày 14/01/2010

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BQP-BTC do Bộ Quốc Phòng và Bộ Tài Chính ban hành ngày  14/01/2010 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề.