List/Grid

Tag Archives: Hồng Ngự

Nghị định số 194/2004/NĐ-CP ngày 30-11-2004

Nghị định số 194/2004/NĐ-CP ngày 30-11-2004

Nghị định số 194/2004/NĐ-CP ngày 30-11 của Chính phủ Quy định thành lập các phường thuộc thị xã Cao Lãnh, Sa Đéc và mở rộng thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp