List/Grid

Tag Archives: hệ thống thông tin di động IMT

Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010

Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010

Thông tư 27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy hoạch băng tần 2500 – 2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam”.

Thông tư số 26/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 26/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 26/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy hoạch băng tần 2300 – 2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam”.