List/Grid

Tag Archives: Hưng Yên

Nghị định số 50/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 50/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 50/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 22 tháng 9 năm 2000 Về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên