List/Grid

Tag Archives: hướng dẫn việc tiếp nhận

Thông tư 16/2009/TT- BYT ngày 22/09/2009

Thông tư 16/2009/TT- BYT ngày 22/09/2009

Thông tư 16/2009/TT- BYT ngày 22/09/2009 hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.