List/Grid

Tag Archives: hướng dẫn tiêu dùng trong nước.Hàng vận chuyển quóa cảnh.

Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu 1991

Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu 1991

 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Để quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại; nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; góp phần phát triển và bảo vệ sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng trong nước và góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 1991.