List/Grid

Tag Archives: hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi.

Thông tư 45/2009/TT- BNNPTNT ngày  24/07/2009

Thông tư 45/2009/TT- BNNPTNT ngày 24/07/2009

Thông tư 45/2009/TT- BNNPTNT ngày 24/07/2009 hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi.