List/Grid

Tag Archives: hướng dẫn khảo nghiệm

Thông tư số 52/2010/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2010

Thông tư số 52/2010/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2010

Thông tư số 52/2010/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới.