List/Grid

Tag Archives: Giao kế hoạch

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Trị quy định việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2009