List/Grid

Tag Archives: giáo dục phổ thông

Quyết định 4479/QĐ-UBND ngày 25/07/2008

Quyết định 4479/QĐ-UBND ngày 25/07/2008

Quyết định 4479/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phan Rang-Tháp Chàm ban hành ngày 25/07/2008 về kế hoạch thời gian năm học 2008 – 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.