List/Grid

Tag Archives: giáo dục mầm non

Quyết định 4479/QĐ-UBND ngày 25/07/2008

Quyết định 4479/QĐ-UBND ngày 25/07/2008

Quyết định 4479/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phan Rang-Tháp Chàm ban hành ngày 25/07/2008 về kế hoạch thời gian năm học 2008 – 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định 38/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/07/2008

Quyết định 38/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/07/2008

Quyết định 38/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/07/2008 do Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.