List/Grid

Tag Archives: Giá Rai

Nghị định số 82/1999/ NĐ-CP ngày 25-08-1999

Nghị định số 82/1999/ NĐ-CP ngày 25-08-1999

Nghị định số 82/1999/NĐ-CP ngày 25-08-1999 của Chính phủ Quy định Điều chỉnh Địa giới Hành chính xã thuộc thị xã Bạc Liêu và các huyện Hồng Dân, Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu