List/Grid

Tag Archives: Gia Lương

Nghị định số 68/1999/NĐ-CP ngày 09-08-1999

Nghị định số 68/1999/NĐ-CP ngày 09-08-1999

Nghị định số 68/1999/NĐ-CP ngày 09-08-1999 của Chính phủ Quy định Chia huyện Tiên Sơn, Gia Lương để tái lập các huyện Tiên Du, Tiên Sơn, Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh