List/Grid

Tag Archives: giá các loại đất

Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008

Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008

Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh