List/Grid

Tag Archives: giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong đất và nước đối với sản xuất rau và chè an toàn

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 15 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 15 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 15 tháng 10 năm 2008 ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.