List/Grid

Tag Archives: giống vật nuôi

Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010

Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010

Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/06/2010

Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/06/2010

Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh”.

Nghị định của Chính phủ số 47/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 47/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 47/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi.