List/Grid

Tag Archives: giống gà VCN-G 15

Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/06/2010

Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/06/2010

Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh”.