List/Grid

Tag Archives: Giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt

Quyết định số 30/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008 do Bộ Công Thương ban hành về việc tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép.

Quyết định số 16/2008/QĐ-BCT ngày 03/07/2008

Quyết định số 16/2008/QĐ-BCT ngày 03/07/2008

Quyết định số 16/2008/QĐ-BCT ngày 03/07/2008 của Bộ Công Thương ban hành về việc tạm thời áp dụng chế độ cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép .