List/Grid

Tag Archives: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hỗ trợ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hỗ trợ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay, nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (làm sổ đỏ) ngày càng nhiều.Tuy nhiên, khi thực hiện các thủ tục xin cấp sổ đỏ, nhiều người gặp khó khăn, vướng mắc khiến quá trình bị kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân.

Thông tư 17/2009/TT- BTNMT ngày 21/10/2009

Thông tư 17/2009/TT- BTNMT ngày 21/10/2009

Thông tư 17/2009/TT- BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Luật  Đất đai số 13/2003/QH11

Luật Đất đai số 13/2003/QH11

Luật  đất đai số 13/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.