List/Grid

Tag Archives: giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

Nghị định số 73/1006/NĐ-CP ngày 31/07/2006

Nghị định số 73/1006/NĐ-CP ngày 31/07/2006

Nghị định số 73/1006/NĐ-CP ngày 31/07/2006 do Chính phủ ban hành quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.