List/Grid

Tag Archives: giảm thế

Luật Thuế Xuất Khẩu  Thuế Nhập Khẩu Hàng Mậu Dịch 1987/12/29

Luật Thuế Xuất Khẩu Thuế Nhập Khẩu Hàng Mậu Dịch 1987/12/29

Luật Thuế Xuất Khẩu  Thuế Nhập Khẩu Hàng Mậu Dịch nhằm  tăng cường quản lý các hoạt động xuất, nhập khẩu, góp phần tích cực vào việc mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại của Nhà nước, hình thành cơ cấu xuất, nhập khẩu hợp lý, góp phần bảo vệ và phát triển sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng trong nước, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987.