List/Grid

Tag Archives: giảm 50% mức thuế suất

Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009

Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009

Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành danh mục bổ sung một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.