List/Grid

Tag Archives: giải thể các xã Xuân Mỹ

Nghị định số 38/2008/NĐ-CP ngày 03/04/2008

Nghị định số 38/2008/NĐ-CP ngày 03/04/2008

Nghị định số 38/2008/NĐ-CP ngày 03/04/2008 của Chính phủ về việc giải thể các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Xuân Khao (vùng lòng hồ chứa nước Cửa Đặt) thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá và điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể.