List/Grid

Tag Archives: gạo

Thông tư 221/2009/TT-BTC ngày 24/11/2009

Thông tư 221/2009/TT-BTC ngày 24/11/2009

Thông tư 221/2009/TT-BTC ngày 24/11/2009 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm dự trữ lúa, gạo hè thu năm 2009.

Quyết định 104/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008

Quyết định 104/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008

Quyết định 104/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 21/07/2008 quy định về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu.