List/Grid

Tag Archives: dung lượng và vị trí đăng trên báo in phòng chống HIV/AIDS

Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BTTTT-BYT ngày 20/08/2010

Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BTTTT-BYT ngày 20/08/2010

Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BTTTT-BYT ngày 20/08/2010 của Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ  Y Tế hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.