List/Grid

Tag Archives: Du lịch.

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 16/03/2009

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 16/03/2009

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 16/03/2009 do UBND TP Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2009.

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP do Chính  phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP do Chính  phủ ban hành ngày 25/12/2007 quy định chức năng nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch.

Nghị định số 149/2007/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 09/10/2007

Nghị định số 149/2007/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 09/10/2007

Nghị định số 149/2007/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 09/10/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Nghị định số 39/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 39/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 39/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 24 tháng 8 năm 2000 về Cơ sở lưu trú du lịch