List/Grid

Tag Archives: Doanh nghiệp Du lịch Việt Nam

Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 08-07-1999

Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 08-07-1999

Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 08-07-1999 của Chính phủ quy định Văn phòng Đại diện, Chi nhánh của Thương nhân và của Doanh nghiệp Du lịch Việt Nam ở trong nước, ở Nước ngoài