List/Grid

Tag Archives: đo lường.

Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009

Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009

Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009 do Chính Phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/07/2008

Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/07/2008

Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 07 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành về việc ban hành “Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường”.