List/Grid

Tag Archives: đo lường và chất lượng sản phẩm

Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009

Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009

Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009 do Chính Phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá.