List/Grid

Tag Archives: đính chính số hiệu

Quyết định số 433/QĐ-BTC ngày 04/03/2009

Quyết định số 433/QĐ-BTC ngày 04/03/2009

Quyết định số 433/QĐ-BTC ngày 04/03/2009 do Bộ Tài chính ban hành về việc đính chính số hiệu Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính.