List/Grid

Tag Archives: Đính chính mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%

Quyết định số 596/QĐ-BTC ngày 26/03/2009

Quyết định số 596/QĐ-BTC ngày 26/03/2009

Quyết định số 596/QĐ-BTC ngày 26/03/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.