List/Grid

Tag Archives: điều kiện cơ sở vùng nuôi cá tra thâm canh

Thông tư số 45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/07/2010

Thông tư số 45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/07/2010

Thông tư số 45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/07/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.